Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Szanowni Państwo,
w związku z poważną sytuacją epidemiologiczną w Polsce spółka genXone SA w ostatnich tygodniach przygotowywała się do uruchomienia badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i ostatecznie podjęła decyzję o ich realizacji. Czujemy się zobligowani do wsparcia i pomocy, dlatego deklarujemy pełną mobilizację naszego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Jednakże podejmując te działania niestety jesteśmy zmuszeni do całkowitego wstrzymania projektu „Charakterystyka mikrobiomu jelitowego osób zdrowych przy pomocy sekwencjonowania z wykorzystaniem technologii NGS“. Prace nad projektem zostaną wznowione najszybciej jak to możliwe, po opanowaniu rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem w Polsce. Pokładamy nadzieję, że nasza decyzja zostanie przez Państwa zrozumiana. Przepraszamy za utrudnienia i życzymy wszystkim dużo wytrwałości i zdrowia.

Sytuacja w związku z pandemią COVID-19 rozwija się szybko.
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6 (62-002 Złotniki) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000743838, NIP 7811918132, REGON: 362943497 (dalej jako „Administrator”). W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: office@genxone.eu

II. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie, tj: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, numer telefonu, adres e-mail, płeć, wiek, adres zamieszkania, cel badania, informacje o stanie zdrowia, rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.

III. PODSTAWY PRAWNE ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania np. poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Wskazujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest ono niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Strony internetowej, która wymaga podania tych danych, a także do wykonania umowy.

IV. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania, tj:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań z ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usług doradcze i wsparcie IT, firmom księgowym, jak również wszelkim uprawnionym organom państwowym określonym przez obowiązujące przepisy praw.

VI. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu przede wszystkim prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych do Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w zakresie profilowania,
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu lub pracy osoby lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia.
VII. PLIKI COOKIES

Strona internetowa http://nanobiome.pl/ stosuje tzw. pliki cookies („ciasteczka”), które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym użytym w celu przeglądania treści Strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą plików tego typu z pozwalają opracować ogólne statystyki odwiedzin Strony internetowej oraz ustalić treści cieszące się największym zainteresowaniem. Storna internetowa stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Techniczne – bez nich korzystanie z Strony internetowej nie byłoby możliwe;
 • Funkcjonalne – pozwalają na personalizację Portalu poprzez zapamiętywanie Twoich ustawień, preferencji i przeglądanych treści;
 • Pomiarowe – pozwalają nam na lepsze zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej oraz jego poprawianie.

W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do Państwa urządzeń za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Może to jednak ograniczać dostęp do niektórych funkcjonalności Strony internetowej. Każda Państwa wizyta na Stronie internetowej jest także automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serweru i prowadzenia statystyk Strony internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji.