Nanobiome – polskie badanie mikrobioty jelitowej

Logo nanobiome

Polityka prywatności

Obowiązuje od 6 lutego 2024 roku.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. DEFINICJE


Administrator danych osobowych
– genXone Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743838, której siedziba mieści się pod adresem: Złotniki, ul. Kobaltowa 6 62-002 Suchy Las, województwo Wielkopolskie; NIP 7811918132, numer REGON 362943497, adres email: kontakt@nanobiome.pl,

Dane osobowe – zbiór informacji o osobie fizycznej, która jest lub może być zidentyfikowana poprzez co najmniej jeden czynnik określający tożsamość: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną; w tym dane o lokalizacji, IP urządzenia oraz dane gromadzona dzięki plikom cookie lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem nanobiome.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@nanobiome.pl lub adres korespondencyjny: genXone S.A. ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las lub pod numerem telefonu: +48 888 602 308.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres email: rodo@genxone.eu.

4. CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Każdorazowo cel, podstawa i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Stronie.

Twoja aktywność na Stronie jest rejestrowana w logach systemowych. O tym, co i w jaki sposób gromadzimy w tym zakresie, dowiesz się z sekcji Pliki Cookies.
Podstawą prawną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO) jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży, co oznacza że pewne dane są konieczne, aby cel wizyty na Stronie (np. zapoznanie się z ofertą, poznanie historii firmy czy złożenie zamówienia) został osiągnięty.

Dane zbierane są również w celach analitycznych i statystycznych. Ma to nam pomóc w ciągłym rozwoju. Wnioski wyciągane na podstawie tych danych pomagają nam poprawiać ofertę. Podstawą jest uzasadniony interes Administratora opisany w artykule 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W naszym przypadku „uzasadniony interes Administratora” oznacza, iż wykorzystujemy Dane w celu:

 • ochrony i rozwoju naszej działalności;
 • promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów;
 • zapobiegania i wykrywania oszustw, zachowań antyspołecznych i innych przestępstw;
 • zrozumienia zachowań i preferencji oraz zaspokajania potrzeb naszych Klientów, w tym dostarczania naszych produktów.

O zakresie zbierania danych w celach marketingowych przeczytasz w sekcji: 

5. MARKETING.

Twoje Dane mogą być przetwarzane także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów np. podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i podobnie podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

(1) zawieranie umów z Administratorem: niepodanie w przypadkach i w wymaganym – do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem – zakresie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest przez Administratora; (2) obowiązki ustawowe Administratora: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. MARKETING

W niektórych przypadkach możemy prosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, aby móc komunikować się z Tobą drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych (informacja o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania ze Strony lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie.

Szczególną formą przetwarzania Danych osobowych są Dane Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profili, w tym w celu informowania Użytkowników o bieżącej aktywności nanobiome oraz promowania zdrowego trybu życia, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes genXone polegający na promowaniu własnej marki.

Dane z serwisów społecznościowych nie są łączone z Danymi ze Strony w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane globalnemu przetwarzaniu.

6. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Zawierają informacje dotyczące np. Twojej przybliżonej lokalizacji, nr IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego itp. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności Strony oraz w celu poprawy jakości korzystania z niego. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach:

 • poprawy wydajności i funkcjonalności Strony, np. pliki cookies zapamiętują preferencje i zawartość koszyka,
 • dostarczania odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoim zachowaniu w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii Twoich zakupów lub zawartości Twojego koszyka. Możemy je wykorzystać w kampanii kontekstowej,
 • mierzenia skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych – pliki cookie mogą zostać wykorzystane do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, np. informacja, ile osób kliknęło w baner informujący o promocji.

W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • analityczne – gromadzą informacje o Twoim sposobie korzystania ze Strony, o tym skąd nastąpiło przekierowanie, liczbie odwiedzin i czasie Twoich wizyt. Gromadzone są w celach statystycznych i nie są korelowane z rejestrem danych osobowych.

Na naszej Stronie korzystamy także z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców (Google, Meta Business), które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki i działań reklamowych (reklama oparta na zainteresowaniach, remarketing, pomiar wyników działań reklamowych), w tym również w mediach społecznościowych.

Możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także, dzięki dedykowanym ustawieniom, być powiadamiany o każdym umieszczeniu nowych „ciasteczek” na Twoim urządzeniu.

Pliki cookies również możesz usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Decyzja o wyłączeniu niektórych bądź wszystkich „ciasteczek” może ograniczyć Twoje możliwości korzystania ze Strony.

7. ODBIORCY DANYCH

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym księgowość, przewoźnikom, itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Poniżej wyszczególniamy przysługujące Ci prawa związane z zarządzaniem Twoimi danymi:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych : w każdej chwili możesz zażądać usunięcia przez nas Twoich danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: jeśli chcesz zmniejszyć zakres przetwarzania lub/i przechowywania Twoich danych, poinformuj nas o tym
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: dotyczy to Danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego. W szczególnych sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania wszelkich danych.
 • prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie możesz skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat),
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Strony.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0