Porównawcza baza wyników mikrobiomu jelitowego

Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że istnieje silna zależność pomiędzy mikrobiotą jelitową a stanem zdrowia. Stąd pojawiło się pytanie: jak powinien wyglądać mikrobiom zdrowego człowieka? Odpowiedź jednak wcale nie jest prosta, ponieważ tak naprawdę każdy mikrobiom jest unikalny i nie można go zaszufladkować w jednoznaczny schemat.

Baza wyników mikrobiomu jelitowego

Właśnie dlatego, w początkowej fazie projektu NANOBIOME, została przygotowana porównawcza baza mikrobiomów osób mieszkających w Polsce. Próbki do badań zbierane były w okresie od grudnia 2019 roku do kwietnia 2021 roku, a tworzenie bazy w całości realizowane było samodzielnie przez właściciela marki NANOBIOME. Dzięki temu raport NANOBIOME wskazuje wynik dla przebadanego mikrobiomu, ale także umożliwia jego ocenę na tle wyników pochodzących z bazy. Jest to pierwszy tego typu zbiór informacji, który charakteryzuje specyfikę środowiska mikroorganizmów zamieszkujących układ pokarmowy.

Wpływ mikrobioty jelitowej na organizm

Analiza bioinformatyczna stworzonej bazy wyników potwierdziła, że istnieją zależności pomiędzy środowiskiem bakteryjnym jelit, a występowaniem pewnych symptomów, czy nawet odczuć psychicznych. Okazuje się zatem, że możliwe jest określenie pewnej charakterystyki mikrobiomu, która związana jest z niektórymi dolegliwościami. Przede wszystkim niska różnorodność mikrobioty najczęściej skorelowana jest ze stanami chorobowymi. W prostych słowach: im mniej różnych bakterii żyje w naszych jelitach, tym ich potencjał jest mniejszy i w konsekwencji nasz układ odpornościowy jest gorzej rozwinięty. Dodatkowo, jak się okazuje, nieodczuwanie żadnych dolegliwości jelitowych, jak na przykład wzdęcia, zaparcia, czy bóle brzucha, nie koniecznie wskazuje na dobrą kondycję układu pokarmowego. Otóż jest to często związane z niskim zróżnicowaniem środowiska bakteryjnego, a więc mniejszej aktywności biologicznej i mniejszej ilości procesów fermentacyjnych zachodzących w jelitach. Wynikowa baza NANOBIOME będzie cały czas rozbudowywana z biegiem dalszych badań. Dzięki temu nasi specjaliści będą nieustannie analizować kolejne zależności występujące między mikrobiomem jelitowym a kondycją całego organizmu. Mamy nadzieję tak dokładnie poznać świat mikrobioty, aby jak najlepiej odpowiadać na kolejne, pojawiające się potrzeby.